Privacy beleid

Jamaica.nl respecteert uw privacy en beschermt de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens.
In dit privacy statement lichten wij toe hoe wij omgaan met de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt.

Persoonlijke gegevens

Onder persoonlijke gegevens wordt verstaan: gegevens zoals uw naam, adres en andere gegevens waarmee u persoonlijk geĆÆdentificeerd kunt worden.
Wij gebruiken uitsluitend de persoonlijke gegevens die u uit eigen beweging aan ons verstrekt. Wanneer u bij ons boekt of uw gegevens aan Jamaica.nl verstrekt, vallen uw gegevens onder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).
Deze wet geeft regels ten aanzien van de verwerking en bescherming van uw persoonsgegevens. Indien u zich door middel van het daartoe bestemde formulier bij ons aanmeldt, verzoeken wij u ons enkele persoonlijke gegevens te verstrekken.
Sommige van deze gegevens zijn noodzakelijk om uw bestelling uit te voeren. Wij kunnen deze gegevens ook gebruiken voor statistische en commerciƫle doeleinden.
Zonder uw toestemming zullen wij deze gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken. Tijdens het boekingsproces word u gevraagd om gegevens van thuisblijvers te verstrekken.
Wij gaan er van uit dat u de thuisblijvers zelf informeert dat wij hun gegevens in ons bezit hebben en uitsluitend zullen gebruiken in geval van een calamiteit.

Beveiliging

Jamaica.nl heeft de nodige maatregelen genomen om de informatie die wij verzamelen in onze databank te beschermen en te beveiligen.

Cookies

Cookies zijn kleine bestanden die naar de browser van uw computer worden verzonden en op uw hard disk worden opgeslagen.
Op die wijze kan ons systeem uw browser herkennen waardoor de gebruikersvriendelijkheid van onze website wordt vergroot.
Cookies stellen ons eveneens in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en om onze website te verbeteren en aan te passen aan de voorkeuren van de gebruikers.
U kunt uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd. Ook kunt u bestaande cookies verwijderen. Onze cookies bevatten geen informatie die herleidbaar is naar individuele personen.

Links naar andere websites

Onze website bevat links naar websites van derden. Jamaica.nl is niet verantwoordelijk voor websites van derden en wij wijzen u er voor de volledigheid op dat deze websites een ander privacybeleid kunnen hanteren dan Jamaica.nl.
Onze privacy statement heeft uitsluitend betrekking op informatie die verzameld wordt door middel van onze website.

Verwijderen of wijzigen van uw persoonlijke gegevens

Indien u de persoonlijke gegevens die wij van u hebben opgeslagen wilt inzien of indien u deze wilt wijzigen, dan kunt u dit zelf op onze website doen.
U dient hiervoor eerst in te loggen en dan door te klikken naar 'gegevens'. Indien u uw gegevens uit onze databank wilt laten verwijderen,
verzoeken wij u schriftelijk contact met ons op te nemen op het adres Dorpsweg 98-100 3083 LE Rotterdam tnv Jamaica.nl.
Indien u naar aanleiding van dit privacy statement nog vragen heeft, kunt u zich eveneens wenden tot bovengenoemd postadres.

Verstrekking aan derden

Als u een overeenkomst heeft met Jamaica.nl - en dat heeft u altijd als u minimaal een aanvraag of een boeking heeft gemaakt - ,
dan heeft u bij het sluiten van die overeenkomst aan Jamaica.nl toestemming gegeven om uw persoonlijke gegevens te verstrekken aan organisaties met wie Jamaica.nl samenwerkt
(bijvoorbeeld: touroperators, de SGR of het Calamiteitenfonds). Deze toestemming kunt u te allen tijde weer intrekken door een e-mail te sturen naar vragen@Jamaica.nl.nl.

Aanpassen privacy statement

Jamaica.nl behoudt zich het recht voor dit privacy statement aan te passen indien wijzigingen in ons beleid, in onze bedrijfsvoering, in de wet of rechtspraak daartoe aanleiding geven.
Wij zullen u van deze wijzigingen op de hoogte houden via onze website.